Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi, ifade eder.

Yerli Malı Belgesi

Üreticilere, kamu ihalelerinde yasada belirlenen oranda (mevcut oran %15) fiyat avantajı sağlayan belgedir. Ürünlerin yerli malı kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

  • Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesinde “Üretim Konusu” olarak yer alması,
  • Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünlerle, üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli ve esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması,
  • Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gereklidir.

 

Yazılım Üreticileri (Firmaları) İçin Yerli Malı Belgesi

Yazılım üreticilerine, kamu ihalelerinde yasada belirlenen oranda (mevcut oran %15) fiyat avantajı sağlayan belgedir.

 

YAZILIM İÇİN YERLİLİK KRİTERLERİ

Yazılımın sahibine ilişkin şartlar
  • Gerçek kişilerin Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliğin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre T.C. sınırları içerisinde kurulmuş olması gerekmektedir.
  • Tüzel kişilik için sermayenin en az %51’inin yurt içinde kurulu tüzel kişilik/kişiliklere veya Türkiye’de yerleşik gerçek kişi/kişilere ait olması gerekmektedir.

 

Yazılıma ilişkin şartlar
  • Yazılımın yaşam döngüsü içerisindeki tüm aşamalara (1- proje yönetim planı/yazılım geliştirme planı, 2- analiz, 3- tasarım, 4- kodlama, 5- test, 6- bakım, 7- kurulum kılavuzu, 8- kullanım/yardım kılavuzu) ilişkin dokümanların olduğunu gösterir TS ISO IEC 12207 belgesinin olması gerekmektedir.
  • Yazılıma ilişkin TS ISO IEC 25051 belgesinin olması gerekmektedir.
  • Yazılımda sürüm takip sisteminin kullanılması gerekmektedir.
  • Yazılım Teknik Tanıtım Formu (Ek-2) ve eki dokümanların sunulması gerekmektedir.

 

İstihdama ilişkin şartlar
  • Yazılım geliştirme ekiplerinde (1- proje yöneticisi, 2- analiz ekibi, 3- tasarım ekibi, 4- kod yazım ekibi, 5- test ekibi, 6- bakım ekibi) ve Ar-ge de istihdam edilen personelin en az %51’inin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.